Autorzy


 

Kalendarium

Maj 2018 Lipiec 2017 Kwiecień 2017


 

Kategorie

Adwokat Kancelaria Prawo


 

prawo

Sądowa licytacja ruchomości

prawo

Sądowa licytacja ruchomości

(...) Zajęte mienie komornicy wyprzedają na licytacjach administracyjnych i sądowych. W licytacjach sądowych wziąć wziąć udział każdy, pod warunkiem że stawi się osobiście i weźmie ze sobą dowód osobisty. Aby wiedzieć kiedy licytacja ma się odbyć należy śledzić obwieszczenia - licytacje komornicze Bydgoszcz. Dla każdego przedmiotu wyznaczana jest jego wartość szacunkowa. Cena minimalna, która musi być osiągnięta na pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej danej rzeczy. W przypadku, gdy cena ta nie zostanie osiągnięta komornik sądowy w Bydgoszczy będzie zmuszony wystawić ten przedmiot za niższą kwotę. Cena minimalna będzie w tym przypadku wynosiła połowę wartości szacunkowej rzeczy. Zobacz też: http://www.komornikskora.pl Komornik nie ma możliwości sprzedaży dóbr niżej od tej wartości, ponieważ łowcy okazji tylko czekaliby na możliwość zakupu przedmiotów po cenie dzięsięciokrotnie niższej niż wynosi ich wartość rynkowa. Dlatego ustawodawca, aby zapobiec temu procederowi, wyznaczył wspomniane ceny minimalne. Ruchomości zlicytowane przez komornika muszą być odebrane oraz opłacone przez nabywców. Nowy właściciel rzeczy otrzymuje przedmiot wolny od wszelkich obciążeń, takich jak służebności, zastawy czy hipoteki. Warto wspomnieć, że w przypadku nabycia rzeczy w drodze takiej licytacji nabywcy nie przysługuje rękojmia z tytułu wad rzeczy. (...)

Czytaj więcej

Adwokat Kancelaria Prawo
Copyright © 2008 buytemplates.net. All Rights Reserved. E4.0.1